kohani_tour: (Default)
[personal profile] kohani_tour

Мені 25. Я на рік старша за Україну і є представником покоління, яке вже цілком свідоме і не має ніякого зв'язку з радянським минулим. Можу упевнено сказати: у 25 я отримала свою Незалежність! І я її виборола завдяки своїм перемогам, невдачам, завдяки друзям та ворогам, завдяки прагненню... Мені 25, і я можу сказати, що Незалежність — це не ліквідація залежності від чогось, не відокремлення від організму матері при народженні, а набуття свого “я”, свідоме виокремлення з людської маси. Незалежність — це не слово і не показушність, Незалежність — всередині, а не ззовні.
9176.jpg

Я маю власну ідею — отримувати задоволення від усього, що робиш, навіть від миття підлоги; бути собою; жити в гармонії зі своїми плюсами та мінусами; змінюватися тільки на краще; не нав'язувати нікому свій стиль життя та не дозволяти іншим робити це зі мною. Все, для мене цього достатньо.

Я знаю свої сильні та слабкі сторони, я вдосконалююсь

Я спілкуюся з успішними людьми

Я розумію, що мій помічник — тільки я сама, інші люди можуть лише долучитися, якщо я їх зацікавлю.

Я сама роблю своє життя цікавим та наповнюю його сенсом

Я вмію наполегливо працювати на результат

Я вмію відпочивати

Я наслідую культуру і традиції свого народу і знаю, чим українці відрізняються від інших слов'ян, а що є спільного. Знаю, що росіяни до руських людей стосунку не мають, і знаю чому.

Я знаю, де моя Батьківщина, знаю, що вона для мене одна

На питання іноземця:”Де Україна знаходиться?” я відповідаю :”В центрі Європи”, а не “Біля Росії”, як раніше.

Я — українка і відчуваю це ментально

Я читаю книги Володимира Білінського “Країна Моксель”, “Москва ординська” та “Русь-Україна”

Я у побуті розмовляю російською, як і раніше, але в державних установах виключно українською — єдиною державною мовою моєї країни.

Я роблю освітні та культурні проекти для дітей та займаюся культурною дипломатією, адже якби гроші, що виділяються у світі на армії та війну, витрачали на освіту та культуру, то і воєн не було б.

Я не критикую інших, а лише себе

Я не боюся приймати рішення та брати відповідальність

Я не боюся

Я не вірю на слово, навіть авторитетам, бо всі ми люди, нам властиво вважати свою думку істиною в останній інстанції

Я маю власний мозок

Я не дивлюся телевізор, використовую соцмережі для роботи та отримання власної вигоди, не беру участь у натовпі

Я знаю, якщо не кохаєш, то не живеш

Я не росту вгору, натомість починає заглиблюватися моє коріння

Я знаю, що найцінніше - це здоров'я та рідні й близькі за духом, ідеями, мораллю люди ( навіть, якщо вони не є крівними родичами)

Я знаю, що українське — не меншовартісне, як я думала колись, а насправді рідне сонце найяскравіше, трава найзеленіша, небо найгарніше! Все інше — просто красиве.

Я не люблю слова “патріотизм”, бо одним словом легко спекулювати, а дійсні справи не підробиш

Я не чіпляю жовто-блакитну стрічку на свою сумку, я не вивішую прапор на балконі, в офісі, на авто, бо ясама і є Україна

-“Забагато використала “я”, - подумаєш, шановний читачу”... Незалежність — то і є усвідомлення свого “я”, то не остання буква алфавіту, а твоє виокремлення з людської маси. Україні — 24 роки. Я росла разом з Україною, і бачу, що вона так само є живим організмом, відчуваю, що вона дорослішає, і прямує до свого 25-річчя. Вище наведені думки — то позиція та формулювання окремо взятої людини. Але не треба довго гадати, як оцінювати незалежність України. Кожний це може зробити, а за одно ототожнити себе з державою, нарешті. В масштабах країни задачі звучать по-іншому, але суть не має змінюватися. Сформована національна ідея, гуманістичний принцип побудови відносин у державі, цивілізовані засади взаємодії з іншими країнами, забезпечення прав людей, шанобливе ставлення до власної культури та традиції, мови, розвиток свого потенціалу, дослідження власної історії, самостійність та відповідальність рішень, цінування, примноження та оберігання того, що є, і не зазіхання на чуже, а самодостатність завдяки власним досягненням, не приниження інших, а усвідомлення себе особистістю — це ознаки Незалежності, яка, вірю, нарешті настане в 25 років!


P.S: У День народження України я фотоосвідчуюся їй в коханні й захоплююся нею! (посилання надихає)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kohani_tour: (Default)
kohani_tour

January 2016

S M T W T F S
     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:32 am
Powered by Dreamwidth Studios