kohani_tour: (Default)
[personal profile] kohani_tour
Маршрут розширення свідомості: Київ - Гуцульщина ( садиба Розчіл)

У попередній оповіді у всій красі характеру предстала сучасна справжня гуцулка Орися - мешканка гір-Карпатів. Але для повного портрету Карпат не вистачає ще деяких персонажів.


Що ми знаєм про гуцулів? Наукові статті етнографів чи Вікіпедії про те, якими вони були. Але то всьо неживе. Їдучи в Карпати, готуйтесь, що ви не побачите яскраво одягнених суворих вуйок-чоловіків з пістолями та бартками, ладних вбити вас за одне криве слово в їх бік ( як показують у фільмі Параджанова "Тіні забутих предків). Показушна яскравість стилізованих колиб та сувенірних ринків - це не Карпати. Костюми, в яких вам запропонують сфотографуватися - то маскарад, адже він не буде пасувати, бо ви не гуцул. У вас не має того характеру й ви не живете в Карпатах. Просякніться спочатку душею тих місць, поспілкуйтеся з місцевими мешканцями. Бо як зазначалося в попередній статі, атмосферу місця створюють люди, думаю, ви погодитися зі мною. Але власники готелів, туристичні агенти, екскурсоводи - це не ті люди, по яких треба складати портрет сучасного гуцула. От якщо ви поговорите з ними за чаркою - іншою,та не в робочий час.... Але так легко вас не підпустять і відвертими, щирими з вами не будуть одразу...Щоб гуцул запросив вас до свого родинного столу...То є виявом великої шани, ставлення, як до родича, члена родини. Тому спробуйте для себе винайняти житло саме в місцевих, у невеличких будиночках, де самі гуцули й живуть, десь подалі від звичних туристичних місць).

Ярослав. Газда садиби "Розчіл" у місцевості Довгий Грунь, на перевалі Беркут, де небо зустрічається із землею.

Як свідчать етнографи, в системі давніх відносин між гуцулами чоловік завжди був володарем. Це й зрозуміло, адже чоловік виконував найнебезпечнішу та важку роботу, яка забезпечувала родину грішми - рубав ліс, випасав маржину на полонині, виготовляв сири, йшов у найми. Вдома займався бондарством, столяруванням, був стельмахом. Жінка веде хатнє господарство, займається ремеслами: ткацтвом, вишивкою.
Жінка належала чоловіку. Це співвідношення досить часто проявляє себе ззовні. Ідучи, жінка відстає від свого чоловіка щонайменше на один крок, у хату входить перший чоловік, як треба нести поклажу, то несе її жінка, верхи їде чоловік, коли як жінка йде пішки поруч.Тобто в давні часи за звичаями суспільного укладу жінка стояла не вище тварини. На побої гуцул так само не скупився. Його основне правило: «Якщо хочеш мати добру жінку, то мусиш гатити в неї, як у дерев'янку». Існує також вислів: «Жінка б'є язиком, а ти її й кулаками не подужаєш».
Про неодмінну комерційну жилку гуцулів та споживацьке ставлення до жінки в минулому свідчить і те, що наприклад на подружню зраду жінки чоловік дивився, як на джерело прибутку, якщо коханець був заможним, бо в тому випадку з нього можна було стягнути відшкодування. Недарма кажуть, як гуцул народився, то жид заплакав.

Звичайно, подібні відносини між подружжям не могли відзначатися щирістю. Гордий, волелюбний, енергійний характер гуцула з перебільшеним почуттям гідності робить його вибухонебезпечним - він спалахує, як сірник, від ревношів. Звісно, не завжди його гнів був безпричинним. Чоловік міг прогнати жінку з їх спільного дому, навіть не з її провини. Тоді йшла вона до любаса чи до рідні. Діти лишалися з чоловіком.
Подружжя називає себе взаємно доля, і часто можна почути про добру й погану долю саме в такому розумінні.

Всього того, що начиталася, я не побачила у звичайній гуцульській родині. Я маю на увазі жорстку регламентацію місця чоловіка та жінки. Цивілізація впливає на Карпати, але якось ці люди вміють брати од неї найкраще, не втрачаючи своєї етнічності. Зберігається основне: відданість своєму покликанню, чоловік дбає про господарство в цілому, виконуючи найтяжчу роботу, жінка займається хатніми справами й один одного поважають.

Тож замість суворого вуйка, я зустріла чоловіка моторного, будівничого від Бога.Гуцули взагалі ніби народжуються з молотком у руках, у малому віці вже можуть із косарки та велосипеда зробити мотоцикл.Як день почався, Ярослав на домашній пілорамі, в слюсарні, то в одномц кінці господарства, то в іншому, лагодить, будує. Все,що має його родина, збудував він сам: два двоповерхові будинки, столова, баня, будиночок для бджолотерапії, господарські приміщення, та ще підтримує це в се в належному стані. Додам, що і все меблювання, оздоблення всередині теж його рук справа. А для душі займається пан Ярослав культивуванням плодових дерев та розведенням медоносних бджолок.

Ладен він годинами про бджіл розповідати, перекладаючи рамки із сотами. А бджоли кусають, а він їх ковдрою накрива, щоб не змерзли, та ще й димом обкурює від тліючої букової тирси.


Фото ці не випадкові. Це - ілюстрація стилю життя.

Вдвох із Орисею тримають господарство - невелике, але як наїдуть відпочивальники взимку ( бо поруч Буковель, 8 км), то і Ярославу доводиться ставати в помічники до Орисі й борщик варити.
Звичайно, не у всіх сім'ях так, просто ця ім'я більше підпала під вплив принціпів цівілізованого суспільства, адже вони спілкуються з різноманітними людьми, яки відпочивають у них.

Цілісінький день майорить кумедна панамка Ярослава то там, то тут. Спокійний, виважений, доброзичливий. Але як хтось розбешкетується, то одного його слова, спокійного, але твердого вистача, щоб навіть діти послухалися.
Карпати - суворий край, тому нема можливості доводити один одному, хто яку роботу має виконувати. Жінка оберігає дім, дітей, господарство. Чоловік - будує та розбудовує. Але кожний готовий перейняти на себе справу іншого - Орися може дрова нарубати, а Ярослав борщик зваре. Але як спитати в Орисі, хто господар у домі, каже" Пеееевне, Ярослав!" Кожний робить свою справу й доповнює один одного. "Орисююююю!""Чого кричиш, підійди та скажи!""Як не буду кричати, то подумають сусіди, що Жиляк умер!" Ні, не умер, оболонка змінилася, але сутність лишається, як багато сотень років тому.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

kohani_tour: (Default)
kohani_tour

January 2016

S M T W T F S
     12
3 4 56789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:27 am
Powered by Dreamwidth Studios